Abstract and keywords
Abstract (English):
According to the concept of the life cycle of the organization, the stage of maturity is characterized by the achievement of one of the leading positions in the market. During the growth of the complex of services provided or production of products, new structural divisions are created, which makes the organization more complex and hierarchical. Due to this, economic growth regresses. The decline in demand and the emergence of bureaucratization contribute to the «aging» of the organization and its death. The main goal of the manager at this stage is to consolidate at the stage of maturity.

Keywords:
medical organization, organization life cycle, tactical management, strategic management, innovative development
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Golubkov E. P. Marketing dlya professionalov: prakticheskiy kurs. Ros. akad. nar. hoz-va i gos. sluzhby pri Prezidente RF. M.: Yurayt, 2014. 473 s.

2. Galkin R.A., Deleynikov S.I. Marketing, lizing, logistika v zdravoohranenii. Samara-Sankt-Peterburg, 1998. 176 s.

3. Gavrilenko N.I. Marketing. 2-e izd., pererab. M.: Akademiya, 2011. 190 s.

4. Galickiy E.B., Galickaya E.G. Marketingovye issledovaniya. Teoriya i praktika. Vysshaya shkola ekonomiki, Nacional'nyy issledovatel'skiy universitet. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Yurayt, 2014. 570 s.

5. Akopyan A.S., Shilenko Yu.V. Industriya zdorov'ya: ekonomika i upravlenie. URL : http://www.studentlibrary.ru

6. Zharikov G.A. Marketing i ego osobennosti v Rossii: monografiya. M.: Prometey, 2014. 140 s. URL : http://www.studentlibrary.ru

7. Bagdasaryan S.L. Metodologicheskie aspekty formirovaniya mehanizma effektivnogo marketinga v sisteme zdravoohraneniya // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy zhurnal. 2015. № 4 (76). S. 58.

8. Gerasimenko V.V. Osnovy menedzhmenta. M.: TEIS, 2000. 642 s.

9. Aktual'nye voprosy organizacii zdravoohraneniya: sbornik nauchnyh trudov / pod red. R.A. Hal'fina. M.: Menedzher zdravoohraneniya, 2008. URL : http://www.studentlibrary.ru.

10. Bobrik A.V. Osnovy upravleniya proektami v zdravoohranenii. M.: Akvarel', 2010. 112 s.


Login or Create
* Forgot password?