FIRST EXPERIENCE IN TREATING A NEW CORONAVIRUS INFECTION IN PATIENTS WHO UNDERWENT KIDNEY TRANSPLANT SURGERY ON AN OUTPATIENT BASIS
Abstract and keywords
Abstract (English):
Three examples of clinical treatment of patients with novel coronavirus infection after kidney transplantation on an outpatient basis are presented. The first experience of treating such patients showed that it is possible at home with strict supervision by the attending physician and nephrologist. The selected treatment principles correspond to the generally accepted principles of treatment of patients with coronavirus infection, subject to the correction of immunosuppressive therapy. An important aspect of therapy with the simultaneous use of antibacterial drugs (cefepime, levofloxacin), acetylsalicylic acid, dipyridamole and oseltamivir is the safety of use for a renal transplant.

Keywords:
pandemic, coronavirus, pneumonia, SARS-COV2, COVID-19, chronic kidney disease, kidney transplant, computed tomography
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Got'e, S. V. Osobennosti klinicheskogo techeniya koronavirusnoy infekcii COVID-19 u recipientov serdca, pochki, pecheni: pervye rezul'taty nacional'nogo mnogocentrovogo nablyudatel'nogo issledovaniya «ROKKOR-recipient» / S. V. Got'e, A. O. Shevchenko, O. M. Cirul'nikova, S. M. Homyakov, O. N. Kotenko, V. E. Vinogradov, I. N. Abyzov, G. D. Avetisyan, A. Yu. Anisimov, L. Yu. Artyuhina, M. T. Bekov, V. A. Berdinskiy, V. S. Bogdanov, A. Yu. Bykov, A. Yu. Vinokurov, A. Yu. Goncharova, D. P. Evdokimov, D. V. Ezerskiy, V. E. Zagaynov, V. M. Zaharevich, K. N. Zelenin, E. S. Ivanova, A. A. Kartashev, N. G. Kvadratova, I. G. Kim, N. N. Koloskova, V. L. Korobka, I. R. Kurbangulov, M. A. Lysenko, I. A. Miloserdov, Ya. G. Moysyuk, G. V. Nikolaev, I. V. Ostrovskaya, N. Yu. Petrova, A. V. Petryaev, A. V. Pinchuk, V. S. Platonov, V. N. Popcov, Z. A. Porchhidze, D. A. Saydulaev, A. D. Sapozhnikov, S. B. Semchenko, M. M. Skorobogatov, V. Yu. Tereschenko, N. F. Frolova, D. V. Halikova, T. A. Halilulin // Vestnik transplantologii i iskusstvennyh organov. - 2020. - T. 22, - № 3. - S. 8-17.

2. Malhasyan, V. A. Okazanie stacionarnoy pomoschi pacientam urologicheskogo profilya v usloviyah pandemii koronarovirusnoy infekcii COVID-19 / V. A. Malhasyan, G. R. Kasyan, L. A. Hodyreva, K. B. Kolontarev, A. V. Govorov, A. O. Vasil'ev, D.Yu. Pushkar' // Eksperimental'naya i klinicheskaya urologiya. - 2020. - № 1. - S. 4-11.

3. Nikiforov, V. V. Novaya koronavirusnaya infekciya (COVID-19): kliniko-epidemiologicheskie aspekty / V. V. Nikiforov, T. G. Suranova, T. Ya. Chernobrovkina, Ya. D. Yankovskaya, S. V. Burova // Arhiv' vnutrenney mediciny - 2020. - T. 10. - № 2. - S. 87-93.

4. Pushkar', D. Yu. COVID-19: vliyanie na urologicheskuyu sluzhbu Rossiyskoy Federacii / D. Yu. Pushkar', G. R. Kasyan, V. A. Malhasyan, N. A. Sazonova, I. A. Shaderkin, V. A. Shaderkina // Eksperimental'naya i klinicheskaya urologiya - 2020. - № 2. - S. 13-17.

5. Romanov, B. K. Koronavirusnaya infekciya COVID-2019 / B. K. Romanov // Bezopasnost' i risk farmakoterapii. - 2020. - T. 8, № 1. - S. 3-8.

6. Sivkov, A. V. Mochepolovaya sistema i COVID-19: nekotorye aspekty / A. V. Sivkov, A. V. Koryakin, A. A. Sinyagin, O. I. Apolihin, A. D. Kaprin // Eksperimental'naya i klinicheskaya urologiya. - 2020. - №2. - S. 18-23.

7. Chu, K. H. Acute renal impairment in coronavirus-associated severe acute respiratory syndrome / K. H.Chu, W. K. Tsang, C. S. Tang, M. F. Lam, F. M. Lai, K. F. To, K. S. Fung, H. L. Tang, W. W. Yan, H. W. Chan, T. S. Lai, K. L. Tong, K. N. Lai // Kidney International - 2005. - Vol. 67, № 2. - R. 698 - 705, doi:https://doi.org/10.1111/j.1523-1755.2005.67130.x.

8. Fan, S. ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Damage After 2019-nCoV Infection / S. Fan, K. Li, Ya. Ding, WL. Lu, J. Wang // MedRxiv 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.12.20022418.

9. Lin, L. Hypothesis for potential pathogenesis of SARS-CoV-2 infection - a review of immune changes in patients with viral pneumonia / L. Lin, L. Lu, W. Cao, T. Li // Emerging Microbes & Infections - 2020. - Vol. 9, № 1. - P. 727-32, doi:https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1746199.

10. Wang, J. COVID-19 in a Kidney Transplant Patient / J. Wang, X. Li, G. Cao, X. Wu, Z. Wang, T. Yan // Eur. Urol. - 2020. - Vol. 77, № 6. - R. 769-770, doi:https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.03.036.

11. Yang, X. H. Diagnosis and treatment of COVID-19: acute kidney injury cannot be ignored / X.H. Yang, R.H. Sun, D.C. Chen // Article in Chinese. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2020. - Vol. 100, № 16. - R. 1205-1208, doi:https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112137-20200229-00520.

12. Zhen, L. Caution on Kidney Dysfunctions of COVID-19 Patients / L. Zhen, W.Ming, Y. Jiwei, G. Jie, L. Xiang, S. Siji, L. Jiali, D. Guangjie, Z. Yuanxiu, W. Xiaojun, Z. Zhansong, W. Taojiao, H. Ming, C. Xianxiang, F. Yu, L. Chong, D. Hailong, X. Chuou, H. Yahua, H. Min, Z. Yi, J. Hongbo, C. Xiaowei, Y. Junan // (3/19/2020). MedRxiv 2020 doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.08.20021212.

13. Zhu, L. Successful recovery of COVID19 pneumonias in a renal transplant recipient with long-term immunosup- pression / L. Zhu, X. Xu, K. Ma, J. Yang, H. Guan, S. Chen, Z. Chen, G. Chen // Am J Transplant - 2020. - Vol. 20, № 7. - R. 1859 - 1863, doi:https://doi.org/10.1111/ajt.15869.

14. Zou, X. Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection / X. Zou, K. Chen, J. Zou, P. Han, J. Hao, Z. Han // Front Med. - 2020. - Vol. 14, № 2. - P. 185-192, doi: 10.1007/ s11684-020-0754-0.


Login or Create
* Forgot password?